35 26 84 00
Ingen varer i din indkøbskurv

Købsbetingelser

Levering

Vi leverer alle bestillinger i den rækkefølge de kommer ind. Vi forbeholder os ret til at godkende bestilllingen. Vores normale leveringstid er 2-3 uger. Hvis en vare ikke er i lager leverer vi den så hurtig den atter er i lager. Med reservation for så længe lager haves. Din pakke bliver leveret med Post Danmark.

Fragt

Fragtomkostningen for hver pakke er 79,-, uanset hvor meget du bestiller. For abonnementpakker er fragten kun 49,-, men kan variere med forskellige kampagnetilbud. Vi står for ev. skader der kan opstå under transporten til dig. Hvis der er noget i stykker eller mangler noget, ring til vores kundeservice på telefon 35 26 84 00.

Fortrydelsesret

Ifølge Distance og Dørsalgsloven har du som køber 14 dages fortrydelsesret fra bestillingstidspunktet. Hos os har du fuld bytte- og returret i op til 30 dage efter varens modtagelse.

Retur/Reklamation

Hvis du vil bytte eller returnere varen kontakter du altid kundeservice først. Vi har 30 dages bytte- og returret. Vi bytter varen eller tilbagebetaler det beløb varen kostede. Ved retur står du selv for returportoen. Er en vare forkert eller forkert sendt ud, kontakt altid vores kundeservice, så vi kan rette fejlen. Ny vare sendes uden beregning til dig og Firkløveren betaler fragten.

Personoplysninger

Firkløveren er personoplysningsansvarlig for behandlingen af de personoplysninger som du som kunde giver os. Vi behandler personoplysninger for at kunne administrere vores kundekartotek og give fordelagtige tilbud fra os eller vores samarbejdspartners, samt at opfylde vores suppleringsgaranti. Du kan ved at skrive til vores kundeservice forlange at personoplysninger rettes eller fjernes. Navn- eller adresseændring skal umiddelbart meddeles til Firkløveren, telefon 35 26 84 00 eller via e-post firkloveren@firkloveren.dk.

Stjerneklubben

Når du køber hos Firkløveren bliver du gratis og uden forpligtelse medlem i Stjerneklubben. Som medlem risikerer du ikke at gå glip af nogle tilbud og du får information skriftlig, via mobil-/fast telefon eller e-post når Firkløveren har kampagnepriser.

Betalingsbetingelser

Betalingsmåder

Faktura

Betaling sker efter at varen er modtaget. Faktureringsafgift på 19,- tilkommer. Kreditvurdering foretages. Betaling skal være hos Firkløveren senest på fakturaens forfaldsdato. Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt fuldt ud senest rettidige indbetalingsdag, se videre under punktet ”Ikke overholdt betaling – opsigelse”.

Konto

Firkløverenkontoen gælder for varekøb hos Firkløveren. Købesummen debiteres din konto og betaling sker til Firkløverens bankgiro ifølge så kaldt annuitet, hvilket indebærer at du betaler samme summe hver måned. Det beløb du skal betale fremgår af din månedsadvisering. Månedlig adm.afgift tilkommer med 25,- per advisering. Månedsadviseringen viser også forrige måneds gæld, aktuel indbetaling samt månedsrente. Laveste månedsindbetaling er p.t. 50,-. Fra indkomne likvider afregnes i første hånd renter og afgifter. Du har ret at færdigbetale eller afbetale hurtigere hvis du ønsker det, uden ekstra omkostninger. Hver måned påføres saldorente om 1,58% per måned regnet på kapitalgælden og limitrente om 0,4% per måned på din kredit. Din kredit bevilges til beløbet på din første ordre på kontoen (dog minimum 3.000,-), men forhøjes efterhånd som nye køb godkendes, der gør at den bevilligede kredit overstiges og råderummet skal forhøjes. Konto med saldo nul afsluttes uden ekstra omkostninger. Nominel årsrente på fuldt udnyttet kredit opgår til 23,76%. Eksempel: Effektiv rente (ÅOP) beregnet p 10.000,- iflg. 12 måneder opgår til 30,3%. Månedsbeløbet ved 1 års løbetid bliver 987,-. Totalt beløb at betale bliver 11.837,-. Rentefradrag iflg. gældende regler. Firkløveren har ret til at ændre renter og afgifter p.g.a. kreditpolitiske beslutninger, ændrede oplåningsomkostninger, ændrede kreditbehandlingsomkostninger eller andre omkostninger, afgifter og skatter, som ikke har kunnet forudses når kontoen startede. Firkløveren skal underrette kontoindehaveren om sådan forandring i god tid. Se videre i punkterne nedenfor.

Betalingsfri måned

Under forudsætning at kontoen passes ifølge gældende kontobestemmelser, kan du benytte to betalingsfrie måneder per år. Ingen af de første fire måneder efter at kontoen er startet kan være betalingsfri, og du skal gøre indbetalninger mindst fire måneder i træk før en ny betalingsfri måned kan benyttes. Renter og ev. afgifter for den betalingsfrie måned lægges oveni gælden, og benyttelsen af betalingsfri måned forlænger din tilbagebetalingstid.

Godkendelse af konto

Kontoen er personlig og betalingsansvaret ligger på den der har oprettet kontoen hos Firkløveren. Betingelserne godkendes ved at varen/varerne modtages. Oprettelse af konto og hver ny ordre foregås af kreditvurdering hvor kreditoplysninger indhentes. Vi forbeholder os ret til at godkende kontoen og ny ordre på kontoen. Vi forbeholder os også ret til løbende kreditvurdering, og at nedsætte tidligere godkendt kredit. Kan ny ordre ikke godkendes nedsættes din kredit til aktuel saldo på kontoen.

Ikke overholdt betaling – opsigelse

Betaling skal være Firkløveren i hånde senest på forfaldsdagen hver måned. Hvis betalingen ikke overholdes fra kunde, der ikke har en konto, overføres restgælden til en 12 måneders Firkløverenkonto i overensstemmelse med ved hver tid gældende betingelser for Firkløverenkonto. Hvis betaling ikke overholdes debiteres et lovmæssigt rykkergebyr. Ved kraftig forsinkelse, over 30 dage, tilkommer desuden en forseningsafgift modsvarende 50,-. Opsigelse af kontoen kan gøres med gensidig opsigelsetid på 30 dage. Hvis kunde i mere end 60 dage er forsinket med sin betaling, der overstiger 10% af kreditbeløbet eller to betalninger der sammen overskrider 5% af kreditbeløbet eller på anden måde er i væsentlig grad forsinket med betalingen, forfalder hele kontogælden til umiddelbar betaling. Omkostninger for eventuelle inkassoforanstalninger debiteres iflg. gældene lov og paaløbne renter/afgifter kapitaliseres.

Ikke afhentede pakker

Hvis du ikke afhenter din pakke og ikke meddeler at du vil benytte din returret eller stopper dit abonnement, forbeholder sig Firkløveren ret til at debitere omkostninger for fragt, returfragt samt håntering med et beløb på 195,-.

SEFI – Standardiseret Europæisk ForbrugerkreditInformation

Indenfor EU er en standardiseret blanket for konsumentinformation udformet. Blanketten findes på www.firkloveren.dk/kundeservice/sefi-blanket. Oplysningerne gengiver korrekt det tilbud vi giver under nuværende markedsforhold.

Overdragelse

Firkløveren har ret til at overdrage og/eller pantsætte lånekravet og sine rettigheder til anden kreditgiver.

Klager

Hvis du ikke er tilfreds med vores tjenster, beder vi dig om at kontakte os for at rette eventuelle misforståelser. Vil du fremstille klage skriftligt skal dette gøres til Klageansvarlig, Postboks 1610, 0900 København C. Vejledning kan også fås via http://taenk.dk/

Force majeure

Firkløveren er ikke ansvarlig for skader, der skyldes dansk eller udenlandsk lovgivning, dansk eller udenlandsk myndigheds tiltag, krig, strejker, blokade, boykot, lockout eller andre lignende omstændigheder, selvom Firkløveren er foremål for, eller foretager konfliktforanstaltninger. Skade der opstår i andre tilfælde skal ikke erstattes af Firkløveren, hvis firmaet har været normalt forsigtig. Firkløveren ansvarer ikke i noget tilfælde for indirekte skade.